Nyhetsbrev
NyhetsbrevNyhetsbrev #4
NyhetsbrevNyhetsbrev #3
NyhetsbrevNyhetsbrev #2
NyhetsbrevNyhetsbrev #1
Nyhetsbrev
Läs mer om revyn

Miljöutbildning

Kan man fängsla åhöraren i ett så tråkigt ämne som miljö
Går det att göra miljöutbildning utan pekpinnar och negativa trender?
Går det lyfta fram miljöförstöringen och samtidigt ingjuta hopp?

Miljöutbildnings affisch Man kan tala om utbildning med både hjärta och hjärna!

Allt fler företag och organisationer inser att miljöarbetet är en viktig del i verksamheten. Man skapar miljöpolicy, inför miljöledningssystem, ser över sin miljöpåverkan och sätter upp mål för ständiga förbättringar. Många företag har ocks?insett att det kan vara en konkurrensfördel att gå före i miljöarbetet! Det är ett arbete som berör alla anställda i organisationen.

Utbildningen skall kännas i maggropen

Därför måste miljöutbildningen vara engagerande. Den bör vara övergripande och sätta in individen i de stora miljöfrågorna i samhället och p?företaget. Den skall beröra helheten, det egna företagets miljöarbete samt den enskilde individen såväl privat som p?arbetsplatsen.

Miljö- entertrainermetoden Vi har utbildat över 40 000
personer i miljöarbete - med Entertrainermetoden!

Utbildningens innehåll

All vår miljöutbildning skräddarsys så att den passar kundens storlek och verksamhet!

Globala miljöfrågor

Vi tar oss igenom de stora miljöhoten i form av - försurning, övergödning, uttunning av ozonskiktet, klimatförändringarna, spridningen av kemikalier etc.

Miljöarbetet i samhället

Men vi vill också visa att det finns hopp. Vi tittar på det internationella miljöarbetet, klimatarbetet och energifrågorna etc.

Företagets miljöarbete

Naturligtvis handlar utbildningen också om företagets miljöarbete. Om drivkrafterna - omvärldens tryck från kunder och andra intressenter, om företagets miljöpolicy, vad ett miljöledningssystem är, företagets miljöpåverkan, avfallshantering etc.

Företagets miljöarbeteFöretagets miljöpolicyAvfallshanteringFöretagets miljöpåverkan

Röster efteråt...

"Miljöutbildningen var verklighetsanpassad, vi kände oss hemma och förstod kopplingen mellan miljö och våra arbetsplatser. Entertrainer satte sig in i vår verksamhet och lyckades hitta vår själ. Vi kunde till och med skratta åt oss själva"
- Rose-Marie Hubinette, Projektledare Apoteken i Skåne
"Betyget är väldigt gott. Alla har tagit till sig miljöfrågan på ett väldigt bra sätt och det har också rest miljömedvetandet radikalt inom företaget"
- Göran Andersson, Miljöchef SSAB Tunnplåt
cartier replica, omega replica sale, rolex replica sale
Entertrainermetoden-video/DVD Beställ video/DVD samt broschyr om vår miljöutbildning (klicka här)!


Ladda hem och läs broschyren om miljöutbildningen som ett PDF!
 


w3 - css