Nyhetsbrev
NyhetsbrevNyhetsbrev #4
NyhetsbrevNyhetsbrev #3
NyhetsbrevNyhetsbrev #2
NyhetsbrevNyhetsbrev #1
Nyhetsbrev
Läs mer om revyn

Förändringsarbete

Motstånd vid förändringsarbete beror ofta p?bristande information. Företagsledningen och den anställde talar inte samma språk.

Den anställde vill veta varför, hur, när, vad händer sen och vad innebär det för mig? Ovisshet skapar oro, rädsla och motstånd - man vet vad man har men inte vad man får!
Puzzel

Apoteket AB

Stefan Carlsson "Jag kände att våra medarbetare och även våra chefer inte hade en riktig helhetsbild av vad företaget höll p?med, och det behövdes en insats för att f?upp medvetenheten om hur olika utvecklingssatsningar hänger ihop."
Stefan Carlsson, VD Apoteket AB

Apoteket AB är inne i den största förändringsprocessen sedan företaget bildades och detta påverkar samtliga ca 11 000 anställda i landet. Kraven från omvärlden är stora och det pågår bl.a. diskussioner om man skall konkurrensutsätta Apotekets verksamhet.

Inspirationsdag

Entertrainer fick till uppgift att skapa en inspirationsdag där syftet var att n?ut till samtliga medarbetare med inspirerande målbilder kring företagets vision och strategiska planer.

Var och en skulle först?sambandet mellan omvärldens förändringar och företagets, s?att man kunde känna trygghet i förändringarna och en vilja att "vara med p?tåget" och bidra till utvecklingen.

Föreställningen genomfördes i form av en turn?från Lule?ner till Alvesta. Varje medarbetare fick under en heldag en god inblick i företagets vision och strategier. Man fick dessutom möjlighet att diskutera innehållet i grupper och därefter redovisa sina synpunkter.

Utvärdering

Utvärdering

Utvärderingen visar att konceptet och innehållet värderades till 4,6-4,8 p?en skala 1-5.

Röster efteråt...

"Bästa utbildning jag varit p?under mina 17 år p?Apoteket"

"…att kunna framställa den strategiska planen p?ett s?humoristiskt sätt vittnar om stor kreativitet!"

"Den roligaste kurs jag varit p? underhållande och fängslande, man satt inte och somnade precis, intressanta synvinklar p?Apoteket. Betyg MVG"

Puzzel - Apotek Utbildning - publik Samuel och Christina
"Det unika är att man p?kort tid kan först?vilket budskap som ska förmedlas, att p?kort tid kan först?en företagskultur och först?vilka styrkor och svagheter som finns. Och sen p?ett lättsamt och roligt och humoristiskt men samtidigt allvarligt sätt förmedla det här för en bred publik. Det är starkt gjort."
Stefan Carlsson, VD Apoteket AB
 
chanel replica sale - rolex replica sale - hublot replica uk
w3 - css