Nyhetsbrev
NyhetsbrevNyhetsbrev #4
NyhetsbrevNyhetsbrev #3
NyhetsbrevNyhetsbrev #2
NyhetsbrevNyhetsbrev #1
Nyhetsbrev
Läs mer om revyn

Entertrainermetoden

Entertrainermetoden - gör kundens budskap mindre fyrkantigt.

Vi skräddarsyr!

Entertrainer har inga standardpaket som passar alla. Vi lägger ner mycket kraft på att förbereda och forma budskapet så att det blir rätt för mottagaren. Det gör vi dels genom ett nära samarbete med kundens projektgrupp, dels genom att läsa in information och intervjua medarbetare och nyckelpersoner på företaget.

Varje företag har också sitt språkbruk, sina facktermer och sin historia. Vi måste därför förbereda föreställningen noggrant. Vi kallar det att - hitta själen i företaget.

Tillsammans med kunden

Under utvecklingens gång producerar vi ett manus som löpande granskas av projektgruppen på företaget. Tillsammans med kunden finmejslar vi på så vis fram budskapet så att det blir rätt, inte bara innehållsmässigt utan även till - ton och nivå.

Vi utnyttjar alla sinnen!

Vi blandar föreläsning med belysande sketcher, ett informationsrikt bildstöd, bildspel, videoreportage och intervjuer med beslutsfattare och anställda på företaget samt dess intressenter.

Mentometer Vi låter också publiken vara aktiv - bl.a med hjälp av vår mentometerutrustning!

Stora grupper - kort tid

Vår metod är suverän för större företag och organisationer där alla anställda skall ta emot samma budskap. Vill man dessutom att det skall ske på kort tid - då finns det inga bättre alternativ!
Stora grupper

Upplägget kan variera

AstraZeneca, 2 000 anställda informerades om företagets mål och strategier under fyra dagars tid! Utbildningen genomfördes på Folkets hus i Södertälje med två föreställningar om dagen med grupper på 250 personer åt gången.

Banverket Produktion, ville utbilda sina 3 600 anställda spridda över hela landet i miljö. Vi genomförde en turné under 7 veckor som började i Boden och avslutades i Malmö. Gruppstorleken varierade mellan 100 och 200 personer åt gången.

Gavlegårdarna utbildade ca 120 anställda i energifrågor. Vi genomförde två föreställningar under en dag i Gävle för 60 personer åt gången.

Miljöutbildning Banverket Produktion Gavlegårdarna
Entertrainermetoden-video/DVD Beställ vår video/DVD samt broschyr som beskriver Entertrainermetoden (med referenser och exempel på budskap)! (klicka här)


Ladda hem och läs broschyren om Entertrainermetoden som ett PDF!
w3 - css