Nyhetsbrev
NyhetsbrevNyhetsbrev #4
NyhetsbrevNyhetsbrev #3
NyhetsbrevNyhetsbrev #2
NyhetsbrevNyhetsbrev #1
Nyhetsbrev
Läs mer om revyn

Energiutbildning

Varför behövs energiutbildning?

Vi blir fler och fler på jorden. Välfärden ökar inte minst i Asien. Vi producerar mer och mer varor, får större bostadsyta och köper fler och fler apparater som drar ström. Hela världen skriker efter mer energi. Kommer energikällorna att räcka?

Under senare år har problemet med den ökande energianvändning i samhället kommit mer och mer i fokus. Det diskuteras i media och privat försöker vi minska på elförbrukningen och bensinåtgången.

Energikostnaden är en av de största kostnadsposterna inom industrin idag. Det är anledningen till att man arbetar systematiskt med energifrågorna, inför ledningssystem, utbildar personalen och ständigt tittar på energieffektiviserande åtgärder.

Det statliga programmet för energieffektivisering - PFE, ger energiintensiva företag ekonomiska motiv genom skattelättnader att intensifiera arbetet med att effektivisera användningen av energin.

I samarbete med Jernkontoret, SveMin och Energimyndigheten har vi tagit fram en engagerande breddutbildning kring frågorna:

- Vad är energi, hur använder vi energi och hur kan vi spara energi?
Energiutbildning
Se vår energifilm!

Vad innehåller utbildningen?

Energifrågorna påverkar hela företaget. Därför bör utbildningen genomföras på bred basis över samtliga personalkategorier. Den bör sätta in individen i de stora energifrågorna globalt såväl som i samhället och på företaget. Den skall beröra helheten, det egna företagets syn på energifrågorna samt den enskildes möjlighet att hushålla med energin såväl hemma som på arbetsplatsen.

Vår energiutbildning är skräddarsydd för varje kund. Vi sätter oss in i företagets energiproblem och lösningar, lär oss verksamheten och skapar en utbildning som tar upp de viktigaste energifrågorna enligt kundens önskemål.

Vi gör filmreportage på företaget och intervjuar chefer, nyckelpersoner och personal. Vi har också en mentometerutrustning där deltagarna får möjlighet att svara på frågor under utbildningen.

Mentometerutrustning
Energi i samhället Vad är energi?
Energiprincipen
Vilka energiformer finns det?
Energi-effekt
Hur använder vi energin?
Olika energikällor
Energins miljöpåverkan

Energi i samhället
Energins tillgänglighet
Energi - teknik - milj?br /> Statens styrmedel
Effektivisering och hushållning
Alternativa energikällor
Hur kan vi spara?
Röster från nyckelpersoner i samhället
Energi på företaget Energi på företaget
Hur viktig är energifrågan?
Var förbrukar vi energi?
Hur kan vi effektivisera?
Hur kan vi spara energi?
Hur kan vi minska slöseriet?
Energiledningssystem
Röster från chefer och personal

Dokumentation

Med utbildningen följer också en färgglad, faktaspäckad och rikt illustrerad dokumentation som tar upp innehållet i de generella delarna i utbildningen såväl som fördjupning inom vissa områden. Dokumentationen bör kompletteras med företagsspecifik information. chanel replica sale, rolex replica sale, hublot replica uk

Energi professorn och osborne Vi har utbildat ca 13 000
medarbetare i energibeteende
- med Entertrainermetoden!
Energibroschyr Beställ vår Energibroschyr och/eller vår Energi DVD!


Ladda hem och läs broschyren om energi som ett PDF!
 
w3 - css