Nyhetsbrev
NyhetsbrevNyhetsbrev #4
NyhetsbrevNyhetsbrev #3
NyhetsbrevNyhetsbrev #2
NyhetsbrevNyhetsbrev #1
Nyhetsbrev
Läs mer om revyn

Arbetsmiljö, Säkerhet och Hälsa

AstraZeneca AB

Yttre miljö
AstraZeneca har under många år jobbat hårt med miljöfrågorna och säkerheten i verksamheten. Vi har haft förmånen att få utbilda nästan all produktionspersonal på AstraZeneca inom Sverige i framförallt de yttre miljöfrågorna, såsom utsläpp till luft och vatten, källsortering, avfallshantering, läkemedel i naturen osv. Vi har också producerat utbildning på video i dessa frågor.
Säkerhet - mentometer
Arbetsmiljö och Hälsa
Den här utbildningen fokuserade mycket mer på arbetsmiljö och hälsa. Stress och ergonomi är stora frågor på många arbetsplatser idag och därför är det viktigt att lyfta personalens medvetenhet om såväl stressrelaterade frågor som skaderisken på arbetsplatsen.
Säkerhet - mentometer

Röster efteråt…

"Utbildningen har varit riktigt seriös och bra, det är viktiga frågor som tas upp"

"Jag tror att utbildningen kommer att ändra mitt sätt att hantera stress både på jobbet och hemma"

Solveig Nilsson
"Entertrainers sätt att utbilda på känns mer jordnära. Vi fick se människor ute i deras dagliga miljö - det känns viktigt. Går man på vanliga föreläsningar tappar man lätt fokus och man har svårt att applicera det i sin egen miljö"
    - Solveig Nilsson, Sitechef Södertälje
 
w3 - css