Nyhetsbrev
NyhetsbrevNyhetsbrev #4
NyhetsbrevNyhetsbrev #3
NyhetsbrevNyhetsbrev #2
NyhetsbrevNyhetsbrev #1
Nyhetsbrev
Läs mer om revyn

Välkommen till Entertrainer!

Entertrainer har som affärsidé att - utifrån kundens behov forma ett budskap med hög kvalitet och servera det på ett omväxlande och engagerande sätt.

Sedan 1989 har Entertrainer genomfört utbildningar, kickoffs och seminarier för många olika företag inom olika branscher. Vi producerar också utbildning på video, reportage, intervjuer och filmstöd för företagets egna handledare.

Entertrainermetoden - den moderna utbildningsformen!

Entertrainermetoden Med hjälp Entertrainermetoden gör vi - kundens budskap mindre fyrkantigt!
Breddutbildning Entertrainermetoden har visat sig vara oerhört framgångsrik när det gäller breddutbildning av personalen i ämnen som - miljö, energi, kvalitet, ekonomi, hälsa och stress osv.
Förändringsarbete, nya mål och strategier Det kan också handla om att skapa engagemang kring frågor som förändringsarbete, nya mål och strategier inför framtiden eller andra angelägna utmaningar.
Budskapet

Budskapet kan också vara lättsammare och handla mycket om att skapa stolthet och förstärka "vi-känslan" i företaget.

Som fallet kan vara vid en kickoff för en ny produkt, ett nytt arbetssätt, nytt år eller liknande.
Entertrainermetoden-video/DVD Beställ vår video/DVD samt broschyr som beskriver Entertrainermetoden (med referenser och exempel på budskap)! (klicka här)


Ladda hem och läs broschyren om Entertrainermetoden som ett PDF!
w3 - css